Φάσμα Φροντιστήριο

Διδασκαλία Γυμνασίου

Προσφέρουμε ολοκληρωμένο πακέτο διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων (θετικών και θεωρητικών) με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για το Λύκειο.

Διδασκαλία Λυκείου

Δημιουργήσαμε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών για τις τάξεις του Λυκείου το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα παιδιά, με έμφαση στα μαθήματα προσανατολισμού.

Εκπαίδευση σημαίνει απόκτηση γνώσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση αξιών. Είναι ίσως η πιο σπουδαία έννοια μετά την οικογένεια, άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. Στα Φροντιστήρια Φάσμα, αναγνωρίζεται η σημασία της εκπαίδευσης, με τη δημιουργία συστημάτων και διαδικασίες μάθησης που εξελίσσονται κάθε χρόνο, πάντα με στόχο την εξειδικευμένη γνώση και τις μαθησιακές ανάγκες κάθε παιδιού. 

Με εκατοντάδες  μαθητές, οι υπεύθυνοι σπουδών και οι καθηγητές στα Φροντιστήρια Φάσμα, παρακολουθούν τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, προσαρμόζοντας την ύλη και ανανεώνοντας τις σημειώσεις με τρόπο κατανοητό και ενδιαφέροντα κάθε σχολική χρονιά.

Κατά την περίοδο της πανδημίας του 2020, τα Φροντιστήρια Φάσμα, έχοντας την  τεχνολογική υποδομή, συνέχισαν τη διδασκαλία εξ αποστάσεως, διατηρώντας τα ολιγομελή τμήματα και την προσωπική σχέση καθηγητών μαθητών. Πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, τα Φροντιστήρια Φάσμα, ακολουθούν πιστά τα πρωτόκολλα υγιεινής και τις οδηγίες πρόληψης, παρέχοντας ένα περιβάλλον ευχάριστο, καθαρό, πάντα με σεβασμό στους μαθητές και τις οικογένειές τους. 

Τα Φροντιστήρια Φάσμα ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά με δυναμική και εμπειρία ετών, με γνώμονα τη γνώση και την επιτυχία, και κυρίαρχο μέλημα να παραμένουν δίπλα στους γονείς και μαθητές, δίνοντας στην εκπαίδευση την πραγματική της έννοια.