Φάσμα Φροντιστήριο

Έκδοση αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Έκδοση αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού
Ανακοινώθηκε η έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2023-2024.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες λαμβάνουν στο e-mail, το οποίο έχουν δηλώσει για την υποβολή της αίτησης, ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι/υποψήφιες δύνανται να συνδεθούν στο σύστημα από τον λογαριασμό τους ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.