Φάσμα Φροντιστήριο

Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης μαθημάτων στο Λύκειο

Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Α και Β  Λυκείου που εξετάζονται με την Τράπεζα Θεμάτων.

Η Απόφαση