Φάσμα Φροντιστήριο

Αλλαγή συντελεστών βαρύτητας σε τμήμα από ΕΠΑΛ

Το τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) του Ιονίου Πανεπιστημίου θα έχει από εδώ και στο εξής τους εξής συντελεστές βαρύτητας:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)

ΝΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μάθημα

Ειδικότητας

1

Μάθημα

Ειδικότητας

2

20% 30% 25% 25%
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)

ΝΕΑ