Φάσμα Φροντιστήριο

Ανακοίνωση για υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Ανακοίνωση για υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ
Σχετικά με την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι λόγω προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί στον τάπητα του σταδίου Αλκαζάρ της Λάρισας, θα επέλθουν κάποιες αλλαγές ως προς την λειτουργία των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και Τρικάλων.

Συγκεκριμένα:

Α. Όσοι υποψήφιοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα του δρόμου, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο ή τα Τρίκαλα. Επισημαίνεται ότι αν οι υποψήφιοι επιθυμούν να εξεταστούν και στο αγώνισμα της κολύμβησης τότε θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο.

Β. Όσοι υποψήφιοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα. Επισημαίνεται ότι αν οι υποψήφιοι επιθυμούν να εξεταστούν και στο αγώνισμα του δρόμου τότε θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο.

Αναλυτικότερα:

Στη Διεύθυνση Λάρισας διεξάγονται τα αγωνίσματα α) ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, β) ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ και γ) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.