Φάσμα Φροντιστήριο

Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά (2023-2024)

Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά (2023-2024)
Το εποπτικό συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης αποφασίζει τον αριθμό των κενών θέσεων των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή στην Α΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, κατόπιν εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ)
δεξιοτήτων, για το σχολικό έτος 2023-2024.