Φάσμα Φροντιστήριο

ΔΙΕΚ: Παράταση προθεσμίας για το Στεγαστικό Επίδομα

ΔΙΕΚ: Παράταση προθεσμίας για το Στεγαστικό Επίδομα
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Κ5/9884/27-01-2023 εγκυκλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Δημοσίων Ι.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023.

 

Θα υπάρξει αντίστοιχη παράταση και της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. – Υ.ΠΑΙ.Θ. μέχρι την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.