Φάσμα Φροντιστήριο

Δύο νέες ειδικότητες στα ΙΕΚ

Δύο νέες ειδικότητες στα ΙΕΚ
Με δύο (2) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β΄ 3053/2023, προστίθεται:

  • η ειδικότητα με τίτλο «Ειδικός Φροντίδας Ακοής και Εφαρμογής Ακουστικού Βαρηκοΐας» στις ειδικότητες που παρέχονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
  • η ειδικότητα με τίτλο «Στέλεχος και Ειδικός Τυπογράφος εξειδικευμένος στη Γραφή Braille με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικού τεχνικού εξοπλισμού» στις ειδικότητες που παρέχονται στα ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.