Φάσμα Φροντιστήριο

Ημερομηνίες διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων των Στρατιωτικών Σχολών

Ημερομηνίες διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων των Στρατιωτικών Σχολών
Αναφορικά με την διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) των υποψηφίων, για εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-24, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι για την κατάλληλη ενημέρωση των υποψηφίων και την εύρυθμη λειτουργία των εξεταστικών Κέντρων:

Για την κατηγορία υποψηφίων Ελλήνων του Εσωτερικού:

• Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

• Πέρας ΠΚΕ: Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Για την περίπτωση των υποψηφίων της κατηγορίας των Ελλήνων του Εσωτερικού που δε θα συμμετάσχουν στις ΠΚΕ λόγω προβλημάτων, που τεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορέσουν να αποτραπούν ακόμα και με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, επιπροσθέτως και εκείνων που νόσησαν με COVID-19 κατά τη διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ, οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 24 Απριλίου έως και Δευτέρα 8 Μαΐου 2023.

Για την κατηγορία υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού:

• Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023

• Πέρας ΠΚΕ: Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023