Φάσμα Φροντιστήριο

Καταργείται οριστικά το διπλό Μηχανογραφικό

Καταργείται οριστικά το διπλό Μηχανογραφικό. Θα υπάρχει μόνο ένα Μηχανογραφικό στο οποίο οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν. Μοναδικός περιορισμός να έχουν περάσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του Τμήματος.

Το παράλληλο Μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ διατηρείται ως έχει.

Συνοψίζοντας δεν έχουμε καμία αλλαγή σε σχέση με το 2022. Διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

29-09-22 Νομοθετικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

Με νομοθετικές ρυθμίσεις που κατατέθηκαν στη
Βουλή, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπει, μεταξύ άλλων: