Φάσμα Φροντιστήριο

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή πτυχιούχων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (2023-2024)

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή πτυχιούχων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (2023-2024)
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Δείτε αναλυτικά:

Προκήρυξη

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση