Φάσμα Φροντιστήριο

Μετεγγραφές: Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της αντιστοιχίας Τμημάτων.

Μετεγγραφές: Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της αντιστοιχίας Τμημάτων.
Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η οποία αφορά τον καθορισμό της αντιστοιχίας Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για την διαδικασία των μετεγγραφών και των μετακινήσεων.