Φάσμα Φροντιστήριο

Νέοι τίτλοι ειδικοτήτων ΙΕΚ

Νέοι τίτλοι ειδικοτήτων ΙΕΚ
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίος κ. Γ. Βουτσινός, αποφάσισε και δημοσίευσε  την τροποποίηση των τίτλων ειδικοτήτων ΙΕΚ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στις κάτωθι ειδικότητες τροποποιείται ο τίτλος ως εξής: