Φάσμα Φροντιστήριο

Νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο ΔΠΘ

Νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο ΔΠΘ
Η Υπουργός Παιδείας, Ν. Κεραμέως, κατέθεσε στη Βουλή, διάταξη για την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Άρθρο 123: Το νέο Τμήμα Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων του, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου της ψυχολογίας στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και στη διατήρηση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, ενώ παράλληλα θα δρα συμπληρωματικά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που συντελείται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας σπουδών που παρέχει.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 123: Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης