Φάσμα Φροντιστήριο

Οι απουσίες που δεν μετράνε

Μη προσμέτρηση
απουσιών μαθητών εξαιτίας
του εποχικού
επιδημικού ρεύματος της γρίπης

Να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι
απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται
σε εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023 προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
και εστάλη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
όλης της χώρας.