Φάσμα Φροντιστήριο

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων

Του Στράτου Στρατηγάκη

Οι Προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων
διεξάγονταν μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέχρι το 2022. Το 2022 διεξήχθησαν,
για πρώτη φορά, την Άνοιξη πριν τις Πανελλαδικές. Είχε αναγγελθεί ότι θα
διεξάγονταν το Νοέμβριο, αλλά μετατέθηκαν για την Άνοιξη.

Τι θα γίνει το 2023; Κάποιοι λένε πάλι για το Νοέμβριο,
άλλοι για την Άνοιξη. Είναι καλό να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, ώστε να
προετοιμαστούν για τα αθλήματα. Για να πραγματοποιηθούν οι προκαταρκτικές
εξετάσεις πρέπει να έχουν προηγηθεί τα εξής: