Φάσμα Φροντιστήριο

Οι Συντελεστές ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό
Τυπογραφείο η Φ.251/140232/A5/11-11-2022 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί
οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν
αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των
υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις
σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού
Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

Δείτε στον πίνακα τις ΕΒΕ του 2023 και συγκρίνετέ τους με τους συντελεστές της ΕΒΕ του 2022. Δείτε επίσης τους συντελεστές της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων.

ΚΑ ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2023 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2022 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,9 0,9 0,9
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,1 1
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1,05 1,05
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 2&3&4 0,8 0,8
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2&3&4 0,8 0,8
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,8 0,8
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 3&4 1 1
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 0,8 0,8
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 0,8 1
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 1
1281 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 2&3
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2 0,9 0,9
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3 0,8 0,8
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου Κρήτης

ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0,7
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0,7
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,9 0,9
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1 0,8 0,8
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1 1 1 1
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8 0,7 0,7
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1 1 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2 0,8 0,8 0,8 0,8
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 0,8 0,8 0,7 0,7
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2 0,9 0,9
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2 0,9 0,9 0,9 0,9
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 0,8 0,85
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1 1
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 1,2
0282 Βιολογίας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&3 1 1
0277 Βιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&3 1,2 1,2
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 1,2 1,2
0281 Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3 1 1,2
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3 1,2 1,2
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,2
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 1,2 0,8
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0,7
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0,7
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο 2&4 0,9 0,9
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8
0283 Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2 0,92 0,95
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 0,8 0,82
0287 Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 0,8 0,85
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
1242 Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3 0,8 0,8
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 0,8 0,8
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 0,9
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 1,1 1,1
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8
1280 Γεωπονίας (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3 0,8
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 0,8 0,8
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,9 0,9
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 0,8 0,8
1423 Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 0,8
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 1 0,8 0,8
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 2&3&4 0,8 0,8
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν. 2&3 0,8 0,8
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,8 0,8
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 0,8 1
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 0,8
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 0,8
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο 1&4 1,2 1,2
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 0,8
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 0,9 0,9
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,9 0,9 0,8
1426 Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 3 0,85 0,85
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 4 1 1
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

ΟΠΑ 4 1,2 1,2
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2 1,1
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 1&4 1,2 1,2 1
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο 1&4 1 1 1
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Γεωπονικό Παν. 4 0,8 0,8
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,2
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 4 0,9 0,9
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4 0,8 0,8
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 4 1,2 1,2
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,9 0,9
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 0,8
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 1,1 1,1
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 1 1 1
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 0,8 0,9 0,7
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,8 0,8
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 4 1,2 1,2
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1,02
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 4 0,9 0,9
Εικαστικών Τεχνών Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα)

ΑΣΚΤ
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ.
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1 1,2 1,2
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,85
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,85
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 0,8 0,8
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1 1 0,8
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 0,86 0,86 0,7
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

Πάντειο 1 1 1 1
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 3 1,2 1,2
1516 Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,9
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 2&3 0,82 0,82
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 1,1 1,1
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 2&3 0,8 0,8
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 1
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2 0,8 0,8
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,2
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 0,8
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 0,8 0,8
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&4 1,2 1,2
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8 0,7
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 1 0,8
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0,7
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0,7
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 1 1 0,7
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 1,2
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 0,8 0,8
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,9 0,9
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 0,9 0,8
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 1,2 1,15
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 0,8
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 1,2
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 0,8
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 0,95 1 1
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 0,8 0,7 0,7
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα

Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 1
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2 1 1
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 1,2 1,2
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 0,8 0,8
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1,2 1,2
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 1,2
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 0,85
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2 1,2 1,2
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 0,8 0,8
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,8
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1 0,89 0,89
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8
0101 Θεολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών

ΑΠΘ 1 0,8 0,8
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

ΑΣΚΤ 1 0,85 0,85
0302 Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 3 1,2 1,2
0295 Ιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 3 1,2 1,2
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3 1,2 1,2
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3 1,2 1,2
0300 Ιατρικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 1,2
0299 Ιατρικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 1,2 1,2
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ.Β)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 2&4 1,2 1,2
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2&4 1,2 1,2
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 1,2 1,2
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1 0,8 0,8
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,85
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 0,8
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1 1
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1,2 1,2
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 0,9
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1 0,8 0,8
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 0,8 0,8
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1 1
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0,8
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 1 1
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)

Πάντειο 1 0,8 0,8
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1 0,8 0,8
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,8 0,8
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 1,1
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 1,1 1,1
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 0,95
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Πάντειο 1&4 0,8 0,8
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1&4 0,8 0,8
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 1 1 1
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο

Πάντειο 1 0,9 0,9
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1 0,8 0,8
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3 1,2 1,2
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 1,2
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 1,1 1,1
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 4 1,2 1,2
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,1
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,8 0,8
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4 1,2 1,2
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)