Φάσμα Φροντιστήριο

Προκήρυξη για λιμενικό-ακτοφυλακή μέσω πανελληνίων 2023-2024

Προκήρυξη για λιμενικό-ακτοφυλακή μέσω πανελληνίων 2023-2024
Σύμφωνα με την προκήρυξη για το λιμενικό-ακτοφυλακή μέσω πανελληνίων 2023-2024 ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις σχολές δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ- Ε.Λ.ΑΚΤ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,  καθορίζεται σε είκοσι τέσσερις(24) και σε εξήντα (60), αντιστοίχως.

Από 01/02/2023 έως 14/02/2023 η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές, ενιαίες και κοινές για όλους τους υποψήφιους και περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες.