Φάσμα Φροντιστήριο

Προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές Ξεναγών: Προθεσμία αιτήσεων από 28.08.2023 μέχρι και 10.09.2023

Προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές Ξεναγών: Προθεσμία αιτήσεων από 28.08.2023 μέχρι και 10.09.2023
Το Υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε την προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2025.

Με αυτήν προγραμματίζεται η εισαγωγή:

  • 26 σπουδαστών για τη Σχολή Ξεναγών Αθήνας,
  • 26 σπουδαστών για τη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης και
  • 20 σπουδαστών για τη Σχολή Ξεναγών Ρόδου.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 28.08.2023 μέχρι και 10.09.2023 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής (ξεχωριστή αίτηση για κάθε Σχολή που επιθυμούν), η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), την διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας και την κατηγορία εκπαίδευσης (ΔΕ ή ΠΕ), με βάση την οποία θα μοριοδοτηθούν.