Φάσμα Φροντιστήριο

Προκαταρκτικές για Αστυνομία το Μάρτιο Απρίλιο 2023

Όπως είχαμε προβλέψει οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις Αστυνομικές Σχολές θα διενεργηθούν το Μάρτιο με Απρίλιο 2023. Διαβάστε την ανακοίνωση: