Φάσμα Φροντιστήριο

Προκαταρκτικές για Αστυνομία το Μάρτιο Απρίλιο 2023

Προσδιορισμός χρονικού διαστήματος διενέργειας
Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την κατάταξη/πρόσληψη υποψηφίων στις
Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ανακοινώνεται
ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τους υποψήφιους που θα
υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο του 2023, προκειμένου να εισαχθούν στις
Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα διεξαχθούν κατά τους μήνες Μάρτιο και
Απρίλιο του 2023.

Όσον αφορά τις ακριβείς
ημερομηνίες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) των παραπάνω
υποψηφίων, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τη σχετική
προκήρυξη, η οποία θα εκδοθεί αρχές του έτους 2023.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας