Φάσμα Φροντιστήριο

Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών: οδηγίες για όσους δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις

Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών: οδηγίες για όσους δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις
Οι Στρατιωτικές Σχολές ανακοινώνουν το πρόγραμμα και οδηγίες των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για όσους υποψήφιους σπουδαστές δεν συμμετείχαν ή δεν ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις για λόγους ανωτέρας βίας.

Δείτε αναλυτικά: