Φάσμα Φροντιστήριο

Προσθήκη Τμημάτων στο 4ο Πεδίο στις Πανελλαδικές 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι
σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/53385/Α5/11-5-2022 υπουργική απόφαση που έχει
σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, έγινε τροποποίηση της κατάταξης των
Σχολών,των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων
στα Επιστημονικά

Πεδία,
η οποία θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023.

Συγκεκριμένα στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣπροστίθενται τα κάτωθι Τμήματα:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ