Φάσμα Φροντιστήριο

Πυροσβεστική ακαδημία: Οι πίνακες των υποψηφίων για προκαταρκτικές εξετάσεις

Πυροσβεστική ακαδημία: Οι πίνακες των υποψηφίων για προκαταρκτικές εξετάσεις
Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.