Φάσμα Φροντιστήριο

Σε ποια τμήματα άλλαξαν οι Συντελεστές Βαρύτητας

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν σε ποια τμήματα έχουμε αύξηση των Συντελεστών Βαρύτητας και σε ποια μείωση.

Αύξηση Συντ. ΕΒΕ
Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 23-22
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 1,2 0,8 0,8 0,4
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 0,8 0,8 0,4
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 1 0,8 0,8 0,2
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1 1 0,1
Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 1 1 0,1
Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 0,9 0,8 0,8 0,1
Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,9 0,8 0,8 0,1
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,1 1,2 0,1
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1,02 1,02 0,08
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 1,2 1,15 1,15 0,05
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 0,95 0,9 0,05
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8 0,8 0,05
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8 0,8 0,05
Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 0,95 0,9 0,9 0,05
Μείωση Συντ. ΕΒΕ
Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 23-22
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2 1,2 -0,3
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2 1,2 -0,3
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 0,8 1 1 -0,2
Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3 1 1,2 1,2 -0,2
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 1 1 -0,2
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 0,8 1 1 -0,2
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 1 1 -0,2
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2 1,2 -0,2
Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2 1,2 -0,2
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 1,2 1,2 -0,2
Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1 0,8 1 1 -0,2
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,2 1,2 -0,2
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,1 1,1 -0,1
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)