Φάσμα Φροντιστήριο

Συμπληρωματική Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Πυροσβεστικές Σχολές μέσω εξετάσεων 2023

Συμπληρωματική Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Πυροσβεστικές Σχολές μέσω εξετάσεων 2023
Έχει κοινοποιηθεί η συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ