Φάσμα Φροντιστήριο

Τι ισχύει για το Λύκειο και τις Πανελλαδικές του 2023

του Στράτου Στρατηγάκη

Α και Β Λυκείου

Δεν έχουμε αλλαγές. Προαγωγικές εξετάσεις με το 50% των
θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων. Προϋπόθεση εισαγωγής είναι να έχει ο μαθητής
γενικό μέσο όρο 10. Συνυπολογίζεται και η Φυσική Αγωγή στο Γενικό Μέσο Όρο. Το 2022
δεν υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός μετεξεταστέων λόγω της εφαρμογής της Τράπεζας
Θεμάτων.

Ο βαθμός καμίας τάξης δεν μετράει για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.
Αυτό ισχύει για όλους τους μαθητές που φοιτούν αυτή τη στιγμή στο Λύκειο.

Γ Λυκείου

Οι μαθητές της Γ Λυκείου θα εξεταστούν, για πρώτη φορά, στις
Απολυτήριες Εξετάσεις (όχι τις Πανελλαδικές) με το 50% των θεμάτων από την
Τράπεζα Θεμάτων. Τα Εξεταζόμενα μαθήματα στις Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ
Λυκείου είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα τρία μαθήματα της Ομάδας
Προσανατολισμού και η Ιστορία Γενικής Παιδείας για τους μαθητές του 2ου,
του 3ου και του 4ου Πεδίου και τα Μαθηματικά Γενικής
Παιδείας για τους μαθητές του 1ου Πεδίου.