Φάσμα Φροντιστήριο

Τροποποίηση απόφασης πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής, από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ή Π.Ε.

2. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:  Γενικές διατάξεις

Στις επιτροπές των άρθρων 7 και 8 της παρούσας δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγενείας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού και είναι υποψήφιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται η επιτροπή αυτή. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τους οριζόμενους υπεύθυνη δήλωση προς το αρμόδιο για τον ορισμό τους όργανο.

3. Ο Πίνακας Παθήσεων του Παραρτήματος αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο που καθορίστηκε με την Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β’ 6069) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:

Δείτε ΦΕΚ ΕΔΩ

Η επιστημονική ομάδα της LABORA βοηθάει μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Για να βρεις τα διαθέσιμα προγράμματα μας, πάτησε εδώ.

cialis 5 mg ile 20 mg arasındaki fark is glucotrust fda approved cialis ilaç cialis ilaç bayan azdırıcı damla en iyisi hangisi cialis 100 mg kilo almak için cialis siteleri fx15 2023 ankara escort bayan bursa escort bayan izmir escort bayan viagra fiyat 2023 eczane antalya escort bayan