Φάσμα Φροντιστήριο

Τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα ΑΕΝ

Τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα ΑΕΝ
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2231.2-9/42341/2019/7-6-2019 απόφασης του ΥΝΑΝΠ “Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών Π-Μ”

Δείτε αναλυτικά:

ΦΕΚ Τροποποίησης