Φάσμα Φροντιστήριο

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κρήτης): Integrated Master για τους απόφοιτους

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κρήτης): Integrated Master για τους απόφοιτους
Με απόφαση  την  οποία  υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος προβλέπεται  η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου

α) Χημικών Μηχανικών και

β) Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης,

οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.