Φάσμα Φροντιστήριο

Όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία των Πανελληνίων 2023

Όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία των Πανελληνίων 2023
Εγκύκλιο εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ όπου ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2023.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει ή

– να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή

– να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2023 (μαθητές – τελειόφοιτοι).