Φάσμα Φροντιστήριο

Επα.Λ

Α' Λυκείου Επα.Λ

Β' Λυκείου Επα.Λ

Γ' Λυκείου Επα.Λ

*Το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων καθορίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και ενημερώνονται μαθητές και γονείς μέσω email και sms.