Φάσμα Φροντιστήριο

Απόφοιτοι Λυκείου

*Το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων καθορίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και ενημερώνονται μαθητές και γονείς μέσω email και sms.